Sommelier  Przemysław Kowalski

Przemysław Kowalski - Sommelier, pasjonat wina. Członek American Sommelier Association w USA, w której ukończył kursy specjalistyczne o tematyce wina na najwyższym poziomie wiedzy wraz z Advanced Blind Tasting Course Był długoletnim pracownikiem w branży gastronomicznej za granicą. Założyciel Akademii Wina w Łodzi.

Sommelier Polka